Ασφάλεια μεταφορών

Η εταιρεία μας παρέχει μεταφορές απόλυτα ασφαλείς, χωρίς ρίσκο και κινδύνους για την περιουσία σας.
Όλα τα φορτηγά μας καθώς και τα ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές είναι ασφαλισμένα, έχοντας ασφάλεια μεταφοράς αντικειμένων, που σας διασφαλίζει από κάθε απώλεια ή κλοπή.
Όλες οι εργασίες μας συνοδεύονται από συμβόλαια ασφαλούς μεταφοράς αντικειμένων, οικοσκευών και εμπορευμάτων. Την παραπάνω δέσμευσή μας επιτυγχάνουμε με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος που κατεβάζει προς και ανεβάζει από τα φορτηγά μας την περιουσία σας με απόλυτη ασφάλεια. Αποφεύγουμε έτσι τον κίνδυνο φθορών που μπορούν να προκληθούν από χτυπήματα σε γωνίες, σκάλες κ.λπ.
Άλλωστε τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμε είναι τα καλύτερα και ανθεκτικότερα της αγοράς, ενώ για «απαιτητικές» μεταφορές, όπως είναι τα πιάνα, χρησιμοποιούμε ειδικά ξύλινα κιβώτια.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας τόσο στο αμπαλάζ-συσκευασία, όσο και στη μεταφορά, μηδενίζουν τον κίνδυνο λάθους και εξασφαλίζουν τη μεταφορά των αντικειμένων σας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ασφάλεια μετακόμισης με την εγγύηση Βαρδάκης
Ασφάλεια μεταφορών με την υπογραφή Βαρδάκης

Να θυμάστε πως τα εμπορεύματα, οικοσκευές, εταιρικοί εξοπλισμοί, αρχεία που αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε ταξιδεύουν με τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία και συνοδεύονται από δικό μας συμβόλαιο ασφαλούς μεταφοράς.