Συμβόλαια ασφαλούς μεταφοράς

Η Μεταφορική – Βαρδάκης αποτελεί πρότυπο στο χώρο των μετακομίσεων προσφέροντας για όλες τις μεταφορές και τις εργασίες της συμβόλαια ασφαλούς μεταφοράς. Τα συμβόλαια αυτά είναι η εγγύηση που δεσμεύει την εταιρία μας για όλες τις μετακομίσεις, τις ειδικές μεταφορές και τις αποθηκεύσεις που αναλαμβάνει.

Έχοντας ως πρώτο μας μέλημα την ασφάλεια των αντικειμένων που μας εμπιστεύεστε για την μεταφορά τους, προσφέρουμε γραπτή εγγύηση ασφάλειας για οικοσκευές, έργα τέχνης, εταιρικό εφοπλισμό, εύθραυστα αντικείμενα όπως όργανα μουσικής κ.α.

Για κάθε μας μετακόμιση και μεταφορά χρησιμοποιούμε ανυψωτικά οχήματα, φορτηγά και επικαθήμενα οχήματα τα οποία έχουν περάσει τους απαραίτητους ελέγχους ασφάλειας και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ΚΤΕΟ και εκείνες που επιβάλει η ελληνική νομοθεσία. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη νομική κάλυψη με κάθε γραπτή εγγύησή μας, ενώ τα οχήματα μεταφοράς και τα ανυψωτικά μηχανήματα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Η εταιρεία Μετακομίσεις – Βαρδάκης δεσμεύεται για την ασφάλεια των αντικειμένων που θέλετε να μεταφέρετε όχι μόνο προσφέροντας γραπτή εγγύηση, αλλά και με τη χρήση των πλέον ανθεκτικών υλικών για συσκευασία – αμπαλάζ.

Σε κάθε μεταφορική εταιρία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων μεταφοράς (ανυψωτικά μηχανήματα, φορτηγά κ.α.) και στο πακετάρισμα των αντικειμένων της μετακόμισης. Σε ειδικές μεταφορές, όπως μεταφορά μουσικών οργάνων και ιδιαίτερα εύθραυστων αντικειμένων, η εταιρία μας χρησιμοποιεί προϊόντα αμπαλάζ τελευταίας τεχνολογίας που εγγυώνται την ασφάλεια τους. Επίσης χρησιμοποιούμε ξύλινα κιβώτια τα όποια προστατεύουν την περιουσίας σας, καθώς είναι ανθεκτικά σε κραδασμούς και χτυπήματα.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα μεγιστοποιούν την ασφάλεια των αντικειμένων σας. Με την χρήση τους δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε τα πράγματα από τις σκάλες και εκμηδενίζεται η πιθανότητα απωλειών αφού δεν βρίσκουν σε γωνίες και τοίχους. Ειδικά σε πολυκατοικίες που δεν διαθέτουν ανελκυστήρες τα ανυψωτικά μηχανήματα αποτελούν την καλύτερη λύση για την ασφάλεια των αντικειμένων σας.

Η γραπτή εγγύηση ασφάλειας σας καλύπτει απόλυτα και ισχύει για κάθε είδους μετακόμιση και ειδική μεταφορά. Η ασφάλεια της περιουσία σας αποτελεί για εμάς την νούμερα ένα προτεραιότητα κατά την μεταφορά.